İlk olarak yazıya Scene grupları ile başlayalım. Scene, çok katı kuralları olan bir oluşumdur. Oluşumdan ziyade grupların oluşturduğu topluluk demek daha doğru olur. Scene grupların da gizlilik ön